Munkáltatóknak
Toborzás, kiválasztás

Sok esetben nem feltétlenül a legkiválóbb szakember jelenti a vállalat számára a legjobb megoldást, hiszen gyakran a kiemelkedő képességek nyújtotta előnyöket csak rövid ideig kamatoztathatja a vállalat. Mi nem a legkiemelkedőbb szakember megkereséséhez segítjük hozzá az Ön vállalatát, hanem megbízásának ismeretében megtaláljuk azt az embert, aki képességei és ismeretei révén alkalmas az adott feladatkör magas színvonalú ellátására, ugyanakkor a meglévő és elérhető vállalati feltételek kellő motivációt jelentenek a számára, hogy hosszú távon keresztül sikeres tagja legyen vállalati csapatuknak.

Filozófiánk lényege, hogy bármely szervezet, bármely pozíciójába megtalálható az optimális ember és minden ember számára létezik optimális feladatkör. Vállalásunk és küldetésünk értelmében időtálló hidakat építünk vállalatok és szakemberek között.

 
Adatbankos és hirdetéses keresés

Ez a két módszer elsősorban a vállalatok alsó és középső szintjein alkalmazott szakemberek kiválasztására alkalmas eljárás. A keresési profil alapján a leginkább illeszkedő médiumokban elhelyezett hirdetések és adatbázisunk alapján határozzuk meg a szóba jöhető személyek körét. Közülük választhatja ki a Megbízó a számára legmegfelelőbbet.

Cégünk, az Akvamarin HR Kft több on-line állásközvetítő portállal áll szerződéses kapcsolatban, mely folyamatos együttműködés lehetővé teszi, hogy Megbízóink betöltendő pozíciói minél több felületen jelenjenek meg az interneten, illetve a közel 10 éves sikeres működésünk eredményeként a folyamatosan frissített több ezer fős adatbankunk garancia arra, hogy a lehető legrövidebb rövid idő alatt megtaláljuk Megbízóink számára a legalkalmasabb leendő munkatársat.

 
Direkt keresés

A direkt keresés főként a felsővezetők megtalálásához nyújt segítséget. Az ágazati és ezen belül a vállalati specifikumok figyelembe vételével kerül sor a potenciálisan szóba jöhető személyek körének meghatározására. A legnagyobb diszkréció biztosítása mellett megkeresett és váltási hajlandóságot mutató jelöltek közül kerül kiválasztásra a Megbízó számára ideális megoldást nyújtó vezető munkatárs.

 
A kompetencia alapú interjú

A kompetencia alapú interjú (néha ?viselkedéses? vagy ?kritériumalapú? interjúként is emlegetik) a strukturált interjúk egyik típusa, ahol az interjúztató célzott kérdései a munkakör sikeres betöltése szempontjából fontos tulajdonságok (kompetenciák) feltérképezésére irányulnak.

Az interjú kérdései azt célozzák, hogy a jelölt mondjon olyan eseteket, amelyekből el lehet dönteni, hogy a jelölt a kívánt viselkedésmintázatot mutatta?e. Az interjúztató szisztematikusan építi fel a kérdések sorrendjét, hogy hiteles képet kaphasson a pályázó adott kompetenciával kapcsolatos erősségeiről és gyengeségeiről.

A kompetencia alapú interjú, a közepesen strukturált kiválasztási módszerek közé sorolható, ahol a kérdések célzottan néhány specifikus kompetenciával kapcsolatos információ megszerzésére irányulnak, s a részletesebb rálátás érdekében az interjúztató további spontán ellenőrző kérdéseket is feltehet. A pályázó válaszait minden kompetencia esetén külön-külön skálán értékelik. A kompetencia alapú interjú strukturáltabb, mint a tipikus állásinterjú vagy az életrajzi interjú, a szituációs interjúnál azonban kevésbé kötött.

 
Coaching

Minden vezető életében eljön egy pillanat, amikor

 • Nem tud dönteni,
 • Elbizonytalanodik, hogy jól csinálja-e amit csinál,
 • Megerősítésre szorul egy probléma megoldásában,
 • Szüksége van egy független szemre, amelyik kívülről látja a szervezetet,
 • Talán kiég kicsit a tevékenysége során jelentkező terhelések miatt,
 • Szeretné valakivel megosztani szakmai gondjait.


Ilyen esetekben segít a coach, egy tapasztalt, sok vállalati konfliktust és sikert megélt szakember, aki meghallgatja és kérdéseivel segíti a vezetőt abban, hogy maga döntse el szakmai pályájának alakulását, irányát - a coach tehát segít, elősegít, támogat, kérdez. A coaching egy olyan tudományos alapú ?művészet?, ahol a szakember előremutató kérdéseivel, aktív jelenlétével, figyelő hallgatásával, visszatükröző visszacsatolásával lépésről lépésre Megbízója értékeit kibontakoztatja, és az elérendő cél érdekében aktivizálja.

 
A coaching-tól várt eredmények
 • A személyiség erősítése, fejlesztése, az egyénben rejlő fejlesztési lehetőségek feltárása,
 • A folyamat végére partnerünk saját maga képes azonosítani elakadásait, képes saját magát fejleszteni külső segítség nélkül,
 • Képes felismerni az új lehetőségeket, képes új utakat találni, új viselkedéseket kialakítani, s ebben másokat segíteni,
 • Képes erőforrásainak jobb beosztásával a saját és a szervezetre nehezedő stresszt kezelni,
 • Képes az új kihívásoknak megfelelni.
 
Outplacement - a felelősségteljes elbocsátásokért

Munkaadóknak nyújtott humánpolitikai szolgáltatásunk, amellyel támogató szakmai segítséget nyújtunk a munkáltatónak valamint az elbocsátott dolgozó(k)nak az elbocsátásból eredő pszichés, szociális, jogi hatások feldolgozásában és az álláskeresésben.

 
Szolgáltatásunk előnyei a megbízók számára

 

 • Támogató segítséget nyújt az elbocsátási folyamat bevezetésében és harmonikus levezetésében,
 • Saját kapacitások lekötése nélkül biztosítja az érintett munkatársnak történő segítségnyújtást,
 • Minimalizálja a folyamat kockázatait,
 • Csökkenhetnek az elbocsátás ráfordításai,
 • Megerősödik a szociális felelősséggel bíró vállalatpolitikáról kialakult kép.
 
Szolgáltatásunk előnyei az elbocsátott munkatárs szempontjából

 

 • Támogatjuk az elküldött munkatársat, hogy feldolgozza az elbocsátás pszichés következményeit és minél hamarabb új állást találjon,
 • Segítséget nyújtunk a munkatárs addigi szakmai pályafutásának és a megszerezett végzettségének rendszerezésében, a szakmai célok és személyes célkitűzések újrafogalmazásában,
 • Szakmai képzési, illetve átképzési tervet dolgozunk ki számára,
 • Személyre szóló pályázói tréninget tartunk, optimalizáljuk írásos pályázati anyagait és kidolgozzuk személyes álláskeresési stratégiáját.,
 • Munkaerő piaci ismereteinkkel támogatjuk az elbocsátott munkatársat az álláskeresésében.
 
Szervezetfejlesztés

Gazdasági környezetünk gyors alakulása, a folyamatos innováció és az ezekből a folyamatokból fakadó társadalmi változások arra késztetik a szervezeteket, hogy a hatékonyság érdekében nagy hangsúlyt fektessenek a piaci és az alkalmazotti elvárásoknak való mindenkori megfelelésre. Cégünk professzionális tanácsadói hátterével a szervezetfejlesztésben, partnereink sajátos igényeinek megfelelően kész e folyamatok menedzselésére. Munkánk során támogatjuk a szervezeti megújulást, a változások elfogadását és ezek tudatossá tételét.

 
Amit ajánlunk
 • Szervezeti struktúrák erősségeinek és gyengeségeinek áttekintése és elemzése
 • Szervezeti kultúra felmérése, változtatási javaslatok összeállítása és fejlesztése
 • Jövőtervezés és stratégiatervezés
 • Változásmenedzsment terv kidolgozása
 • Humánerőforrás stratégia kialakítása és felügyelete
 • Motivációs és kompenzációs rendszerek kidolgozása


A szervezetfejlesztés során a rendszerszemléletű folyamat tanácsadásra is lehetőség nyílik, amikor a humán szempontú szervezeti diagnózis és az arra épülő szervezetfejlesztési tréning során a szervezet tagjai maguk ismerik fel és oldják meg a problémákat. Cégünk a szervezetfejlesztés céljának az egyén, a csoport és a szervezet kölcsönhatásait érvényesítő kapcsolat- és működésfejlesztést tekinti.

 
Mikor lehet szükség szervezetfejlesztésre?

Szervezetfejlesztésre akkor is szükség lehet, amikor a szervezet egészségesen működik, tehát folyamatosan fejlődik, alakul, alkalmazkodik, reagál a kisebb környezeti változásokra, de mégis fontosnak tartja a további fejlődést. Akkor is szükség lehet szervezetfejlesztésre, amikor a szervezet az alapjait érintő radikális, komplex (alapvető célok, működési mód, alapvető értékek, műszaki-szellemi know-how, kritikus tömegek, tulajdonosi struktúra), új paradigmát igénylő változásokba kezd, illetve azokat kezelni szeretné. A teljesség igénye nélkül tehát egy átfogó szervezetfejlesztési folyamat alapját képezhetik olyan események, mint -

 • egy új szervezet létrehozása,
 • a szervezet méretének bővülése,
 • cégfelvásárlás és egyesülés esetén,
 • a vállalati kultúra stratégiával összhangba hozása,
 • egyéb belső vagy külső gazdasági helyzet változás.
 
A szervezetfejlesztés és az HR Menedzsment kapcsolata

A szervezetet érintő változási folyamatok akkor sikeresek, ha azokat a működő vagy bevezetendő HR rendszerek, folyamatok is támogatják. Tanácsadói munkánk tehát nem áll meg a klasszikus OD folyamatoknál, az egyszeri ?beavatkozások? lefolytatásánál, hanem ? az ügyfél igénye szerint - folytatódik a HR rendszerek kialakítása, módosítása során nyújtott támogató munkánkkal.

 

Támogató munkánk részeként többek között a következő folyamatokban segítünk -

 • Kompetencia rendszer kidolgozása
 • Kompetenciák felmérése
 • Képzések kidolgozása
 • Képzések vezetése
 
Képzés, fejlesztés

A versenyképesség kulcsa a cégért tevékenykedő munkavállalók egyéni képességeinek kibontakoztatása, amelyet a meglévő készségek feltérképezésével, és fejlesztésével erősíthetünk. A munkahely iránti elkötelezettség szoros kapcsolatban áll a munkával való elégedettséggel és mindez hatékonyan befolyásolható továbbképzések, tréningek által.

E mellett a szervezeti változások, átalakítási folyamatok is szükségessé teszik a körültekintő, mind a szervezeti egységekre, csoportokra, mind az egyénekre koncentráló, a változást menedzselő tréningek tartását. Képzéseinket úgy alakítjuk ki, hogy az mindig az adott ügyfél igényére, az adott helyzetre adjon választ. Előzetes igényfelmérés után ajánlunk tréningtematikát, és jelöljük meg, hogy a tréningen belül milyen részekre helyezzük a hangsúlyt.

Testre szabott tréningjeinket a leggyakrabban az alábbi témakörökből tartjuk -

Asszertivitás - Coaching típusú vezetővé válás ? Csapatépítés ? Együttműködés ? Értékesítési, ? Interjútechnika,-Időgazdálkodás ? Kommunikáció ? Konfliktuskezelés - Motiváció és vezetés ? Prezentációs ? Problémamegoldás ? Stresszkezelés -, Tárgyalástechnika - Teljesítmény-értékelés ? Ügyfélszolgálati - Változásmenedzsment - Válságkezelő tréningek

 
Interim Menedzsment

Az Interim menedzsment egy vezetési eszköz annak érdekében, hogy a vállalatok a fix jellegű költségek csökkentése (vezetői létszámcsökkentés) ellenére képesek legyenek, a rutintól eltér?, kiugró feladatok kezelésére.

A cégek a mai hatékonysági versenyben nem engedhetik meg maguknak, hogy redundáns szervezettel, "tartalék" menedzserekkel működjenek, várva arra, hátha jön egy váratlan feladat, projekt. Minden, a rendszerestől, a napi munkától eltérő tevékenységre külső erőforrást kell bevonniuk, a lehető leghatékonyabb módon.

Az Interim Menedzsment eszköztárával ezeket a különleges, rendkívüli vagy váratlan helyzeteket lehet gazdaságosan és hatékonyan kezelni. Miután a meghatározott feladatot határozott és rendszerint előre tervezhető határidőre kell megoldani a lehető legkisebb kockázattal, ugyanakkor szinte garantált sikerrel, ezért a megoldáshoz bizonyított, tapasztalt és eredményes vezetőre van szükség.

 

Az interim manager egy személyben három feladatot lát el -

 • operatív manager, aki a napi feladatokat látja el,
 • tanácsadó manager, aki a helyzetet elemzi és a jövőre szóló új irányok meghatározására javaslatot tesz,
 • változás manager, aki a szervezetben a szükséges fordulatokat kezdeményezi, megvalósítja, végigkíséri, ellenőrzi.
 
Célunk

A Megbízó elvárásainak teljesítése, elégedettségének biztosítása tudásunk és tapasztalatunk teljes eszköztárával.

A feladatok felvállalása előtt díjmentes konzultációval állunk Megbízóink rendelkezésére közösen megfogalmazni a feladatot, segíteni Őket a mérhető célok kitűzésében.

Az interim managerek nem akarnak a Megbízó cégénél karriert csinálni, a munka során határozottan és csakis a célok elérésére koncentrálnak, alapelvük az őszinteség, a megbízhatóság és nyitott kommunikáció a Megbízó felé.

A díjazás napidíj jellegű, amely csak ledolgozott napokra vonatkozik. A napidíj minden költséget fedez, kivéve a Megbízó által elrendelt külföldi kiküldetés költségét. Nincs felvételi és elbocsátási költség.

 
Interim manager alkalmazásának előnyei
 1. a szakterületen az egyik legjártasabb vezető vehető igénybe,
 2. költséghatékony, a teljes költség összehasonlításban legkevesebb 15% megtakarítás érhető el,
 3. a célok kialakításakor Megbízóink mellett állunk, díjmentes konzultációval segítjük a probléma megfogalmazását és a célok kitűzését,
 4. a projekt ideje alatt folyamatosan és díjmentesen konzultálunk a célok elérése érdekében,
 5. a feladat befejezése után nincs munkajogi vonatkozású feladat, probléma (elbocsátás, végkielégítés, stb.)
 6. a következő felmerülő feladatra ismét az arra legalkalmasabb külső erőforrás vehető igénybe.
 
Pályázatmenedzsment

A folyamatosan bővülő piaci és szervezeti igények alapján fejlődött ki és strukturálódott tevékenységünk, a pályázatmenedzsment szolgáltatásunk. Minden részletre kiterjedő pályázati menedzsment szolgáltatásunkkal támogatjuk Ügyfeleinket a cégünk által nyújtott szolgáltatások külső forrással történő támogatásában, a tanácsadói díjak egy részének pályázatból történő finanszírozásában.

A pályázatokkal kapcsolatos teljes körű szolgáltatásunk során azon üzleti partnereink élveznek prioritást, akik az alábbi szolgáltatási témakörökben érdekeltek -

 • Szervezetfejlesztési tanácsadás
 • Készségfejlesztő tréningek
 • Informatikai szolgáltatások, fejlesztések, beruházások
 • Honlap- és tartalomfejlesztések

Ügyfeleink és partnereink számára nyújtott támogató szolgáltatásunk a Megbízó oldaláról kiindulva öleli fel a pályázatmenedzsmenttel kapcsolatosan végzett tevékenységeinket az alábbi területeken -

 
1. Projekt ötlet áttekintése és elsődleges értékelése

 

 • Projekt ötlet áttekintését és kiértékelését szolgáló találkozók szervezése, fejlődési ütemtervezés kialakítása
 • Szakmai, pénzügyi és speciális ismeretek alapján teljes körű projektterv készítése
 
2. Pályázatfigyelés
 • A véglegesített projektek megvalósításához kapcsolódó nemzeti és Európai Uniós pályázatok felkutatása, összesítése
 • Információszerzés a projekt ötlet és a pályázati kiírás tényleges összeegyeztethetőségéről
 
3. Projekt-generálás
 • A pályázat megírásához és benyújtásához szükséges szakmai és egyéb információk, adatok begyűjtése, tematizált rendszerezése és formába öntése
 • A beadhatósági kritériumok szerinti elemzés elvégzése
 • A szükséges projekt személyzet felállítására javaslattétel, tényleges kialakítása
 • Pénzügyi modell kialakítása
 
4. Pályázatkiírás és kapcsolattartás
 • A pályázat tartalmi és formai előírásainak megfelelő pályázati dokumentáció összeállítása
 • A szükséges mellékletek tartalmi formai és ellenőrzése
 • A pályázat végleges formába öntése, helyesírás ellenőrzési, szerkesztési, tördelési munkák elvégzése
 • A pályázat benyújtása, kapcsolattartás a döntéshozókkal, transzparens lobbytevékenység ellátása
 
5. Pályázati projektmenedzsment
 • Sikeres pályázat megvalósítási elemzése, korrekciók elvégzése
 • Időtervezés, erőforrás-allokáció és controlling feladatok ellátása
 • Határidő-menedzsment
 • Projekt-előrehaladási jelentések elkészítése
 • Személyi infrastruktúra folyamatos figyelése
 • Eredményességi és ütemezési ellenőrzés elvégzése
 • Projektteljesítési controlling tevékenység végzése
 • Teljes szakmai és pénzügyi felügyelet ellátása
 
6. Pályázati beszámoló elkészítése
 • A projekt teljes szakmai és pénzügyi beszámolójának elkészítése
 • Beszámoló elfogadás ellenőrzésének vizsgálata
 • A beszámoló benyújtása és kapcsolattartás a bírálókkal

Az Akvamarin HR Kft. által nyújtott szolgáltatás eredményorientált, ezért Ügyfeleink számára a megbízásainkat magasan képzett szakértői gárdával biztosítjuk, melyben az ITC Tenderház Kft. az együttműködő partnerünk.
Az Akvamarin HR Kft. által nyújtott pályázatmenedzsment szolgáltatás igénybevétele esetén számított sikerdíjat nem a pályázat elnyerésétől, hanem az elszámolás elfogadásától tesszük függővé, ezzel igazolva felkészültségünket a Partnereink által adott megbízás eredményes és sikeres teljesítésére!

 


Friss állásajánlataink

Rendszergazda

Multinacionális autóipari gyártó cég megbízásából keresünk Rendszergazda munkatársat Budapest vonzáskörzetébe.

Feladva: december 6, 2018

Termékfejlesztő mérnök

Székesfehérvári autóipari gyártó cég számára keresünk Termékfejlesztő mérnök munkatársat.

Feladva: november 30, 2018

Stratégiai beszerző

Multinacionális autóipari gyártó cég megbízásából keresünk Stratégiai beszerző munkatársat Budapest vonzáskörzetébe.

Feladva: november 30, 2018

“Ha feltárul a lehetőségek ablaka
ne húzd le a redőnyt!”

“Ha feltárul a lehetőségek ablaka

ne húzd le a redőnyt!”

 • // Tel.: +36 (30) 495-2939
 • // e-mail: info?akvamarin.hu
 • // skype: akvamarin_hr